Εκτός των φωτογραφιών κάθε ώρας ορκωμοσίας, πιθανόν να υπάρχουν οικογενειακές φωτογραφίες σας, στην προγούμενη ή και στην επόμενη ώρα ορκωμοσίας !!

Οκτώβριος 2023

Σεπτέμβριος 2023

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

-------------------------------------------------------------------------------

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

-------------------------------------- --------------------------------------

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

  • 25/11/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφορικής ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 10:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 11:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Τεχνολογίας και Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 12:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Αποβλήτων ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 13:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων και Έργων Υποδομής ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 14:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Τεχνικών Έργων ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 15:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων & Σεισμικών Μηχανικών & Φυσικής ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 16:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Κατάλυσης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013


ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

<br

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009