Εκτός των φωτογραφιών κάθε ώρας ορκωμοσίας, πιθανόν να υπάρχουν οικογενειακές φωτογραφίες σας, στην προγούμενη ή και στην επόμενη ώρα ορκωμοσίας !!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

  • 25/11/2017 09:00π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφορικής ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 10:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 11:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Τεχνολογίας και Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 12:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Αποβλήτων ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 13:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων και Έργων Υποδομής ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 14:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Διαχείρησης Τεχνικών Έργων ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 15:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων & Σεισμικών Μηχανικών & Φυσικής ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
  • 25/11/2017 16:30π.μ. Ορκωμοσία Τμήματος Κατάλυσης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013


ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009