Εκτός των φωτογραφιών κάθε ώρας ορκωμοσίας, υπάρχουν εξωτερικές φωτογραφίες, καθώς και φωτογραφίες υπογραφών τις οποίες μπορείτε να δείτε!!!

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013


ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010